Studenten van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) lopen te veel risico slachtoffer te worden van onder meer uitsluiting, pesten, intimidatie en ongewenst seksueel gedrag. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de NLDA.

Er zijn volgens het rapport structurele problemen op de militaire academie, waar onder meer het Koninklijk Instituut voor de Marine en de Koninklijke Militaire Academie onder vallen.

Op de opleidingen geldt naast het officiële programma ook een "impliciet curriculum". Studenten worden ook beoordeeld op eigenschappen die eigenlijk geen onderdeel uitmaken van de opleiding, zoals moed, kameraadschap, opofferingsgezindheid en sneuvelbereidheid.

De beoordeling van die eigenschappen is niet transparant, waardoor het risico voor ongelijke behandeling groter wordt. Daardoor mogen ongeschikte studenten soms op de opleiding blijven, terwijl geschikte studenten moeten vertrekken.

(On)geschikt

Het probleem wordt nog groter doordat de studenten elkaar informeel beoordelen. Dat doen ze vaak in de termen van de reclamespotjes van Defensie: geschikt of ongeschikt.

De onderzoekers vinden dat er dringend iets gedaan moet worden aan de seksuele mores en het alledaags seksisme op de opleidingen.

Volgens de onderzoekers zijn integriteitsproblemen binnen de krijgsmacht en de militaire academie van alle tijden. In 2012 werden er elf misstanden gemeld, in de eerste drie kwartalen vorig jaar waren dat er vier. Volgens de onderzoekers worden studenten steeds terughoudender bij het melden van misstanden.

Den Helder

In 2010 stuurde de toenmalige minister van Defensie een rapport naar de Kamer over misstanden bij de officiersopleidingen KMA in Breda en KIM in Den Helder. De instituten moesten volgens de minister Van Middelkoop meer aandacht besteden aan ongewenst seksueel gedrag en pesten. Ook wilde hij de positie versterken van mensen die klagen.

STER reclame