Vier landelijke zorgorganisaties roepen de Eerste Kamer op om zich in te zetten voor de rechtspositie van kinderen die gebruik maken van psychische zorg. De organisaties maken zich zorgen over de kabinetsplannen om de psychische zorg voor kinderen vanaf 2015 te laten uitvoeren door de gemeenten. De Eerste Kamer heeft het laatste woord over die wet.

GGZ Nederland, het Landelijke Platform GGZ, het Nederlands Instituut van Psychologen en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie zijn bang dat een kind in plaats A straks betere zorg krijgt dan een kind in plaats B.

200.000 kinderen

De vier zorgorganisaties hebben in Trouw en in de Volkskrant een advertentie geplaatst om aandacht te vragen voor de nieuwe Jeugdwet. Ze zeggen dat zo'n 200.000 kinderen hun wettelijke recht op zorg verliezen. "Kunnen deze kinderen en hun ouders erop rekenen dat gemeenten voor elk kind de juiste psychische zorg op het juiste moment inzetten en daarvoor voldoende geld beschikbaar stellen?", vragen ze zich af.

De Eerste Kamer debatteert morgen over de Jeugdwet. Als de wet wordt goedgekeurd, verdwijnt de psychische zorg aan kinderen uit de Zorgverzekeringswet. Twee weken geleden werd al duidelijk dat de Senaat twijfelt over de plannen.

STER reclame