Europa moet veel meer zelf gaan maken in plaats van spullen te laten fabriceren in China of Oost-Europa. Een nieuwe industriële revolutie is beter voor de economie, vindt de Europese Commissie.

Omdat Europa niet goed kan concurreren met andere delen van de wereld, stelt de commissie 100 miljoen euro beschikbaar voor bedrijven die investeren in slimme producten. En op de eerstvolgende Europese top zullen de regeringsleiders zich buigen over de vraag hoe ze de industrie in Europa een duwtje in de rug kunnen geven.

Energiekosten

Nederlandse bedrijven zeggen dat ze het meest geholpen zijn met lagere energiekosten en met minder bureaucratie. Ook voor die problemen probeert Europa de komende maanden een oplossing te vinden.

STER reclame