In Irak zijn 26 mannen die veroordeeld waren voor terrorisme geëxecuteerd. Onder hen was de leider van de soennitische militie Sahwa. De doodvonnissen werden zondag al voltrokken.

Mensenrechtenorganisaties hebben Irak herhaaldelijk opgeroepen om af te zien van de doodstraf. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Navi Pillay, noemde het hoge aantal executies in oktober obsceen en onmenselijk.

Eerlijk

Vorig jaar werden in Irak zeker 151 mensen geëxecuteerd, zegt Human Rights Watch. In 2012 was dat aantal 129, in 2010 maar 18. Velen van hen zouden geen eerlijk proces hebben gekregen.

Irak zegt dat de executies een waarschuwing zijn aan terroristen. Alleen terroristen en mensen die zware misdaden hebben gepleegd tegen burgers worden ter dood veroordeeld, zegt de regering.

STER reclame