NOS NieuwsAangepast

Nederlanders zien vermogen dalen

Een gemiddeld Nederlands huishouden had op 1 januari 2012 een vermogen van 27.000 euro. Dat was 10 procent minder dan aan het begin van 2011. Sinds het begin van de economische crisis eind 2008, is de vermogenspositie van huishoudens voortdurend verslechterd.

Eén en ander blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Begin 2008 bedroeg het gemiddelde vermogen van huishoudens nog 47.000 euro, 20.000 meer dan begin 2012.

Volgens het CBS is de vermogensdaling voor een belangrijk deel het gevolg van verminderde waarde van de eigen woning. Onder vermogen valt ook de eigen woning en andere onroerende zaken, waarbij de marktwaarde bepalend is.

Een huis is voor veel huishoudens het belangrijkste bezit; 57 procent heeft een eigen huis. De waarde van huizen daalde de afgelopen jaren van gemiddeld 256.000 euro begin 2008 naar 231.000 euro begin 2012. Dat betekent een daling van circa 10 procent.

Hypotheekschuld

Tegelijkertijd steeg de hypotheekschuld van de eigen woning in die periode van 143.000 euro naar 163.000 euro; dat is plus van 14 procent. Ongeveer 48 procent van de huishoudens heeft een hypotheek.

Vergeleken met begin 2008 is het aantal huishoudens waarvan de schulden groter zijn dan de bezittingen, sterk toegenomen, becijferde het CBS. Begin 2012 ging het om 830.000 huishoudens, bijna twee en een half keer zoveel als in 2008. Bij een kwart van deze huishoudens bedroeg het vermogen nul tot 5000 euro.

Hoogste inkomens

Bijna 30 procent van het totale vermogen is in handen van 10 procent van de huishoudens met de hoogste inkomens. Begin 2012 bedroeg hun gemiddelde vermogen 220.000 euro.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl