Een petitie die vraagt om gezondheidszorg voor kinderen met psychische ziektes verzekerd te houden, heeft haar 75.000ste handtekening binnen. De initiatiefnemers willen niet dat de jeugd-ggz verdwijnt uit de zorgverzekeringswet en terechtkomt bij gemeentes.

In 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de geestelijke gezondheidszorg aan jongeren. Ze krijgen daarvoor geld dat nu nog naar de zorgverzekeraars gaat.

De Tweede Kamer heeft de nieuwe Jeugdwet in oktober aangenomen, waarin dit wordt geregeld. Volgens de initiatiefnemers van de petitie bestaat de mogelijkheid dat de Eerste Kamer de wet afwijst.

Kamercommissie

Dinsdag vergadert de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Eerste Kamer over de problematiek. De VVD en de PvdA zouden aanmerkelijk meer bedenkingen hebben dan hun collega's in de Tweede Kamer.

Tienduizenden ouders, vele duizenden zorgprofessionals, meer dan 1000 huisartsen, honderden schooldirecties en meer dan 1000 hoogleraren hebben de petitie ondertekend. De petitie is een initiatief van specialisten uit de jeugdgezondheidszorg, zoals enkele kinder- en jeugdpsychiaters.

Anorexia

''Psychische aandoeningen als anorexia en depressie horen niet thuis bij de gemeente, waar bovendien flink wordt bezuinigd'', aldus de initiatiefnemers. ''Deze problematiek vraagt om specialistische gezondheidszorg.''

In de nieuwe Jeugdwet zijn jongeren afhankelijk van hoe de gemeentes de zorg gaan inrichten. De sector is bang dat dit kan leiden tot rechtsongelijkheid en grote onzekerheid bij patiënten of het niet of te laat bieden van de noodzakelijke jeugd-ggz.

STER reclame