Het kabinet heeft op zee twee nieuwe gebieden aangewezen voor windmolenparken. De gebieden zijn 'Hollandse Kust' en 'Ten noorden van de Waddenzee'. Dat staat in een nota van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken.

De windmolenparken komen buiten de 12-mijlszone te liggen, op minimaal 22 kilometer van de kust. 'Hollandse Kust' heeft een oppervlakte van 1225 vierkante kilometer en "Ten noorden van de Waddenzee' van 200 vierkante kilometer.

Energieakkoord

In het Energieakkoord is afgesproken dat over tien jaar op het Nederlandse deel van de Noordzee windmolenparken zijn gebouwd die jaarlijks vijf miljoen huishoudens van elektriciteit voorzien.

Het kabinet heeft nog twee gebieden op zee op het oog voor de bouw van windmolenparken. Dat zijn 'Borssele' en 'IJmuiden Ver'.

Ook komt er nog een studie naar de aanleg van windmolenparken binnen de 12-mijlszone. Het kabinet wijst dan de locatie aan en de aanleg wordt een zaak van particulier initiatief.

STER reclame