NOS NieuwsAangepast

Akkoord over pensioenen

Coalitie en oppositie hebben een akkoord bereikt over de pensioenen. Na weken onderhandelen werden VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP het vanmiddag eens.

Kern van de plannen is dat mensen jaarlijks minder belastingvrij mogen sparen dan nu het geval is, maar meer dan het kabinet eerst wilde. Nu is er een fiscaal voordelige pensioenopbouw van 2,25 procent per jaar. Het kabinet wilde daar 1,75 van maken en het wordt nu 1,875 procent. De verandering moet ingaan in 2015.

Volgens de onderhandelaars kan met de afspraken in 40 jaar werken een pensioen worden opgebouwd van 75 procent van het gemiddelde inkomen.

Premies omlaag

De verwachting is dat nu ook de pensioenpremies omlaag gaan. De kabinetsplannen voor de pensioenen zijn aangepast, nadat de Eerste Kamer de eerdere versie had verworpen.

In de afspraken staat ook dat er een speciaal pensioenfonds komt voor mensen met een eenmansbedrijf. Ze hoeven niet meer eerst hun pensioenpot op te eten als het slechter gaat. Verder is afgesproken dat mensen hun pensioenpremie mogen gebruiken om hun hypotheek af te lossen. Dat moet starters op de woningmarkt of mensen met een restschuld helpen.

Schatkist

De aanpassingen kosten de schatkist 600 miljoen euro en de partijen hebben er nu overeenstemming over waar ze dat geld vandaan halen.

De doorwerkbonus voor oudere werknemers gaat op de schop. Die geldt nu voor werknemers van boven de 50, maar dat wordt voortaan beperkt tot mensen boven de 56. Verder krijgen werkgevers minder lastenverlichting dan eerder de bedoeling was en de pensioenfondsen moeten btw gaan betalen.

De pensioenplannen moeten een bezuiniging opleveren van een kleine 3 miljard euro.

Trots

Vicepremier Asscher zei er trots op te zijn dat het kabinet een paar knopen heeft kunnen doorhakken. Hij wees op het sociaal akkoord en de akkoorden over de begroting, de pensioenen en de langdurige zorg. "Dat zijn ongelooflijk moeilijke kwesties en we hebben halsbrekende toeren uit moeten halen om het voor elkaar te krijgen, maar het is onder de kerstboom wel geregeld."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl