De Eerste Kamer heeft voor het woonakkoord gestemd. Na een uren durend debat stemden 38 senatoren voor en 37 tegen. Lange tijd was de steun van PvdA-senator Duivesteijn onzeker.

Tegen middernacht werd duidelijk dat Duivesteijn en zijn fractie toch konden leven met een toezegging van minister Blok voor Wonen. Zelf wilde de PvdA'er een tijdelijk verhuurdersheffing tot 31 december 2016. Blok wilde dat niet, maar is wel bereid de heffing te verlagen als over een paar jaar blijkt dat er te veel nadelige gevolgen zijn.

Blok heeft in het debat een aantal toezeggingen gedaan; de aanpassing van het tarief, een fundamentele evaluatie in 2016 en een investeringsfonds. "Het is voldoende", zei Duivesteijn. "Ik tel mijn zegeningen."

Draai

Duivesteijn verwerpt de kritiek van enkele senatoren dat hij een draai heeft gemaakt. "Hoe kan ik gedraaid zijn als ik niet wist welk standpunt ik zou innemen? Ik heb de afgelopen weken niet een keer met wie dan ook van de pers gesproken", zegt hij. "Ik heb alleen geproblematiseerd dat er een relevant vraagstuk was."

"Het is weinig resultaat en dat ziet hij zelf ook", zegt politiek verslaggever Joost Vullings over Duivesteijn. "Het gaat hem om de grens op te rekken, zodat hij dichter bij zijn doel komt om de huurplannen beter te maken. En dat iedereen in de Eerste Kamer geïrriteerd is, dat kan hem niets schelen."

Minister Blok kan tevreden zijn, zegt Vullings: "Hij heeft weinig hoeven toezeggen. Het heeft hem geen extra geld gekost en de heffing wordt niet tijdelijk."

Bezwaren

Er werd met grote spanning naar het debat uitgekeken. Lange tijd was het onzeker of Duivesteijn het woonakkoord zou steunen. Hij uitte vooral ernstige bezwaren tegen de zogenoemde verhuurdersheffing, waarbij woningcorporaties tot 2017 1,7 miljard moeten afdragen.

Begin december werd duidelijk dat de PvdA-senator aanstuurde op een harde confrontatie met VVD-minister Blok. PvdA-minister Asscher moest optreden als bemiddelaar en achter de schermen werden verschillende gesprekken gevoerd.

Tot dinsdagavond laat hield Duivesteijn zijn kaarten voor de borst. Na een meer dan een uur durend beraad met zijn fractie, bleek dat Blok toch kan rekenen op de noodzakelijke steun.

STER reclame