Zorgakkoord kabinet en gemeenten

time icon Aangepast

Het kabinet en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een akkoord bereikt over het overhevelen van langdurige zorgtaken naar de gemeenten.

De gemeenten krijgen in 2015 200 miljoen euro extra om overgangsproblemen op te vangen, en vanaf 2016 elk jaar 200 miljoen.

Ontevreden

Eerder dreigden gemeenten niet meer mee te werken aan de decentralisatie van de langdurige zorg van het Rijk naar gemeenten, omdat ze ontevreden waren over de voorwaarden.

Van Rijn had tegen de afspraken in besloten het budget persoonlijke verzorging niet onder te brengen bij gemeenten, maar bij zorgverzekeraars. Zij eisten dat die beslissing zou worden teruggedraaid.

Er is nu afgesproken dat gemeenten 5 procent van het totale budget voor persoonlijke verzorging krijgen. Het gaat dan om ongeveer 125 miljoen euro in 2015.

Wijkverpleegster

Belangrijk onderdeel van het akkoord is de terugkeer van de wijkverpleegster. Staatssecretaris Van Rijn sprak vrijdag van een "wijkzuster in een nieuwe jas, maar dan zonder stopwatch".

De geplande bezuiniging van 40 procent op de huishoudelijke hulp is niet van de baan. Dat blijft voor veel gemeenten een probleem, omdat ouderen langer thuis moeten blijven wonen.

Volgens de VNG is er "een maximaal haalbaar pakket aan afspraken" gemaakt.

STER Reclame