NOS NieuwsAangepast

Spannend debat in Eerste Kamer

In de Eerste Kamer wordt met spanning uitgekeken naar het debat over het woonakkoord, dat vanmiddag om 14.40 uur begint en waarschijnlijk lang gaat duren.

Het is nog onzeker of PvdA-senator Duivesteijn voor of tegen zal stemmen en daarmee is het niet zeker of het akkoord dat het kabinet met D66, ChristenUnie en SGP sloot, overeind kan blijven.

Regeerakkoord

Of Duivesteijn voor of tegen zal stemmen "hangt echt af van het debat", zegt fractievoorzitter Barth van de PvdA in de Eerste Kamer.

Barth wijst erop dat de Eerste Kamer onafhankelijk is en "niet gebonden aan het regeerakkoord". Maar anders dan in de Tweede Kamer "werken wij niet met vooringenomen standpunten en laten wij ons in het debat nog regelmatig overtuigen door het kabinet".

Kabinetsbeleid

VVD-senator Hermans is het ermee eens dat de Eerste Kamer onafhankelijk is. "Maar het is natuurlijk wel zo dat hier de afgelopen jaren al eerder over is gedebatteerd en dat we toen allemaal akkoord waren, dus we moeten goed kijken waar we mee bezig zijn."

Hermans vindt het "belangrijk dat het kabinetsbeleid gewoon door kan gaan en dat de regeringspartijen het akkoord gewoon blijven steunen".

Schatkist

Minister Blok voor Wonen verwacht een stevig debat. Hij hoopt dat hij de meerderheid in de Eerste Kamer ervan kan overtuigen dat het woonakkoord overeind moet blijven.

Duivesteijn heeft grote twijfels bij de zogenoemde verhuurdersheffing die in het woonakkoord is afgesproken. Woningcorporaties moeten een heffing betalen die oploopt tot 1,7 miljard in 2017. Dat geld gaat naar de schatkist, terwijl Duivesteijn vindt dat het naar woningbouw moet.

Pensioenakkoord

Als het woonakkoord sneuvelt, komt ook het pensioenakkoord waarover met D66, ChristenUnie en SGP wordt gesproken onder druk te staan. De drie partijen zouden het vertrouwen kunnen verliezen als een senator van een regeringspartij hun eerder bereikte woonakkoord laat sneuvelen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl