"Melding IGZ na gesprek Tromp"

tijd van publicatie Aangepast

Door onze redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink

Het Amsterdams Medisch Centrum vindt dat de melding aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg over huisarts Tromp helemaal gerechtvaardigd was. Maar die had niet mogen plaatsvinden vóór er contact geweest was met huisarts Tromp uit Tuitjenhorn.

Daarom biedt het AMC zijn excuses aan aan de weduwe van huisarts Tromp. Dat gebeurde in een email, omdat de weduwe op dit moment geen gesprek wil met het AMC.

Niet procedure gevolgd

Verder heeft het AMC niet de interne procedure gevolgd die geldt voor een melding aan de Inspectie. In zo'n geval moet eerst de medische directie van het ziekenhuis geïnformeerd worden. Die informeert op haar beurt de Raad van Bestuur die uiteindelijk de melding doet, als eerst gecheckt is of het voornemen om een melding te doen terecht is.

Zowel de medische directie als de Raad van Bestuur als het hoofd van de huisartsenopleiding van het AMC waren niet op de hoogte van de melding aan de IGZ. De melding aan de IGZ is op 23 augustus gedaan. De Raad van Bestuur werd volgens een AMC-woordvoerder pas op 12 september geïnformeerd.

AMC bespreekt eigen rol

Het AMC heeft een aantal interne bijeenkomsten belegd over de eigen rol bij de kwestie Tuitjenhorn. Daarnaast werden ook gesprekken gevoerd met deskundigen van buiten het ziekenhuis.

Gisteravond spraken vertegenwoordigers van het AMC met gezondheidsjuristen, de Landelijke Huisartsenvereniging, met de huisartsenkringen uit Amsterdam, Noord-Holland en de huisartsengroep Schagen waar Tromp deel van uitmaakte. Dat waren volgens een woordvoerder van het ziekenhuis "indringende gesprekken".

Op grond van al die gesprekken is het AMC tot de conclusie gekomen dat er geen melding aan de Inspectie gedaan had mogen worden, zonder eerst contact op te nemen met Tromp.

Gebeurtenissen Tuitjenhorn

Huisarts Tromp uit Tuitjenhorn gaf in augustus aan een terminale patiënt twee injecties met 1.000 milligram morfine en 350 milligram dormicum. De patiënt stierf heel kort daarna. Tot dan toe had de man driemaal daags vijf milligram morfine en 7,5 milligram dormicum per dag gekregen.

Een co-assistent van het AMC meldde de gang van zaken bij haar begeleider in het AMC. De begeleider overlegde met een medisch-ethicus van het ziekenhuis. Daarop besloten de twee de zaak anoniem te melden bij de IGZ. Die sommeerde het AMC de identiteit van de huisarts bekend te maken.

De Inspectie droeg de zaak vrijwel onmiddellijk over aan het Openbaar Ministerie dat een onderzoek startte. Daarbij werd er eerst 's avonds om elf uur huiszoeking gedaan in het woonhuis van Tromp. Daarna doorzochten vijftien functionarissen van politie en justitie de praktijk van Tromp.

Volgens het OM gebeurde dat 's avonds omdat het dan minder zou opvallen en met zo veel mensen om de doorzoeking snel en efficiënt te laten verlopen. Tromp werd die eerste dag niet aangehouden en ook niet verhoord.

Psychische problemen

Dat verhoor zou enkele dagen na de doorzoekingen plaatsvinden maar werd op verzoek van Tromp en zijn advocaat uitgesteld omdat Tromp ernstige psychische problemen had. De huisarts werd opgenomen in een psychiatrische instelling. Daar is hij uiteindelijk twee keer verhoord, in overleg met zijn advocaat en zijn behandelend psychiater.

Op grond van het onderzoek van het OM heeft de Inspectie bevolen dat Tromp zijn werkzaamheden tijdelijk niet meer mocht uitoefenen. De IGZ beriep zich op de patiëntveiligheid. Er was kans op herhaling, meende de IGZ. Huisarts Tromp heeft daags daarna zelfmoord gepleegd.

STER reclame