Minister Asscher is het niet eens met de plannen van Rotterdam en Den Haag om de regels voor de komst van Roemenen en Bulgaren aan te scherpen. Die plannen zijn in strijd met Europese regels, zegt Asscher.

De steden willen Roemenen en Bulgaren vanaf 1 januari, als de grenzen open gaan, niet automatisch een burgerservicenummer (bsn) geven. Ze willen eerst controleren of ze een baan en fatsoenlijke huisvesting hebben. Zo willen de steden overlast en uitbuiting voorkomen.

Begrip

Asscher laat weten begrip te hebben voor de problemen die de komst van de arbeidsmigranten kan veroorzaken. Toch wijst hij er op dat gemeenten op basis van Europese regels verplicht zijn een bsn te verstrekken.

Het weigeren daarvan is bovendien nadelig voor migranten, vindt Asscher. De huisjesmelkers en malafide werkgevers worden er niet door aangepakt.

Belasting

Door een bsn te verstrekken houd je beter zicht op de groep, denkt de minister. Ook moeten de arbeidsmigranten daardoor belasting betalen.

STER reclame