Spanning rond woonakkoord

Aangepast

Er is politieke spanning rond PvdA-Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn. Die dreigt als enige van zijn fractie tegen de verhuurdersheffing voor corporaties te stemmen. Achter de schermen wordt druk geprobeerd hem op andere gedachten te brengen. Want als de heffing in de Eerste Kamer sneuvelt, kan het kabinet in politieke problemen komen.

Over de heffing zijn afspraken gemaakt in het woonakkoord tussen de coalitie en D66, ChristenUnie en SGP. Met de maatregel is een bedrag gemoeid, dat oploopt tot 1,7 miljard euro in 2017. Idee achter de heffing is dat corporaties genoeg geld hebben om mee te betalen aan de bezuinigingen en dat de maatregel ook kan helpen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen.

Sector

Binnenkort moet de Eerste Kamer erover stemmen. Senator Duivesteijn vindt dat de opbrengst van de verhuurdersheffing niet naar de schatkist moet gaan, maar in de sector moet blijven, bijvoorbeeld om te voorkomen dat er nieuwe achterstandswijken ontstaan.

Duivesteijn heeft een machtige positie, want zoals het er nu naar uitziet, hangt de uitslag af van zijn stem. De partijen van het woonakkoord hebben samen 38 stemmen en er zijn 37 tegenstanders. Maar als Duivesteijn tegenstemt, wordt de verhouding 37-38 en dan is de verhuurdersheffing van de baan.

Asscher

In kabinetskringen maakt men zich grote zorgen. Vice-premier Asscher heeft met Duivesteijn gesproken. Volgende week praat de PvdA-fractie over de heffing en een week later is de plenaire behandeling.

STER Reclame