NOS NieuwsAangepast

Meer mensen leven in armoede

Vorig jaar leefden zo'n 1,2 miljoen mensen in Nederland in armoede. Dat waren er fors meer dan in 2011, blijkt uit het rapport Armoedesignalement 2013.

De onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau concluderen dat de economische crisis die in 2008 begon eerst nog weinig effect had op de armoedecijfers, maar dat het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft sinds 2011 enorm is toegenomen.

Dat komt doordat mensen die hun baan verloren, eerst nog een tijd WW kregen. Omdat ze door de crisis geen werk meer vonden, belandden ze daarna in de bijstand.

Armoedegrens

De armoedegrens ligt voor een alleenstaande rond de duizend euro, dat bedrag verschilt licht per rekenmethode. Voor gezinnen of samenwonenden gelden hogere bedragen.

Vooral mensen in de bijstand verkeren onder die grens. Ook alleenstaande moeders en migranten hebben vaker moeite om het hoofd boven water te houden.

Grote steden

De meeste huishoudens met een inkomen onder de armoedegrens zijn te vinden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Maar ook in een aantal Limburgse gemeenten en in Leeuwarden is de armoede opgelopen.

Het SCP verwacht dat er dit en volgend jaar nog steeds meer mensen bijkomen die onder de armoedegrens leven, maar dat de groei wel afneemt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl