NOS Nieuws Politiek Aangepast

Weer minder kinderen naar opvang

Ouders maken steeds minder gebruik van kinderopvang. Minister Asscher (Sociale Zaken) meldt aan de Tweede Kamer dat in de eerste negen maanden van dit jaar sprake is van een daling van 15 procent vergeleken met vorig jaar.

Het grootste gedeelte van de daling wordt veroorzaakt doordat er minder kinderen naar de opvang gaan (9 procent); ook gaan kinderen gemiddeld minder lang naar de opvang (6 procent).

Asscher schrijft dat ouders in vergelijking met 2012 ook minder zijn gaan werken. Hij wijst hierbij naar de toegenomen werkloosheid.

Bezuinigingen

Branche-organisaties zien al langer een verband met de bezuinigingen op de kinderopvang; veel ouders zouden de opvang inmiddels te duur vinden.

In 2012 daalde het gebruik van kinderopvang ook al, toen met 10 procent. Volgend jaar verwacht de minister dat er weer meer ouders gebruik zullen maken van de kinderopvangtoeslag.

Lagere inkomens

Het kabinet besloot begin oktober op verzoek van de Tweede Kamer dat er 100 miljoen euro extra wordt geïnvesteerd om de toeslag te verhogen voor bepaalde groepen en om bezuinigingen op de toeslag terug te draaien.

Van januari tot en met september van dit jaar waren er gemiddeld 647.000 kinderen waarvoor ouders toeslag kregen. Vooral ouders met lagere inkomens maken minder gebruik van de opvang. Ouders met hogere inkomens sturen hun kinderen vooral minder lang naar de opvang, meldt Asscher.

STER reclame