Minister Schippers heeft bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangedrongen op betere internationale samenwerking bij de aanpak van de resistentie van bacteriën tegen antibiotica. Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor medicijnen en dat is volgens Schippers "een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid".

Door overmatig en onzorgvuldig gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriën resistent geworden. Als sommige infecties niet meer bestreden kunnen worden, kan een blaas- of longontsteking levensbedreigend worden.

Volgens het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) sterven in Europa jaarlijks 25.000 mensen aan bacteriële infecties omdat ze niet meer te behandelen zijn. Schippers wees erop dat ook in Nederland zeker één vrouw aan een blaasontsteking is overleden.

Minder voorschrijven

Schippers pleit daarom voor een veel zorgvuldiger gebruik van medicijnen. Wereldwijd zouden ze minder voorgeschreven moeten worden. Ook zouden antibiotica alleen nog op recept gebruikt mogen worden.

Onlangs bleek dat in ons land huisartsen al minder antibiotica voorschrijven.

Schippers dringt er verder op aan dat het gebruik van antibiotica in de veeteelt verder wordt teruggedrongen. Daar worden dieren preventief behandeld met antibiotica, om ziektes te voorkomen.

STER reclame