NOS NieuwsAangepast

Werkgever betaalt zieke flexwerker

Het kan werkgevers per 1 januari tienduizenden euro's kosten als een flexwerker ziek wordt. Door de nieuwe ziektewet blijft de werkgever veel langer verantwoordelijk voor tijdelijk personeel.

Uitzendkrachten

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) zegt dat bedrijven volgend jaar strenger zullen selecteren aan de poort.

Mensen met een "vlekje" op hun cv zullen minder snel een baan vinden, zegt Aart van der Gaag, directeur van de ABU. "Denk daarbij ook aan ouderen of mensen die langdurig werkloos zijn."

Prikkel

De overheid wil met deze nieuwe regels werkgevers en werknemers prikkelen om arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers te voorkomen. Nu nog houdt de verantwoordelijkheid van de werkgever op als de tijdelijke werknemer ziek uit dienst gaat en ligt de verantwoordelijkheid bij de overheid.

Vanaf 2014 blijft de werkgever tot 10 jaar lang verantwoordelijk voor het uitbetalen van de zieke medewerker, omdat hij met een hogere premie te maken krijgt. Zelfs in het extreme geval dat hij maar 1 dag heeft gewerkt.

Deze wet gaat gelden voor alle bedrijven met een loonsom van meer dan 300.000 euro. In de praktijk komt dat neer op een bedrijf met zo'n 10 werknemers.

Hoe het werkt?

Vanaf 2014 werkt het als volgt: als een zieke werknemer uit dienst gaat voelt de laatste werkgever dat door hogere premies. De zieke werknemer komt dan maximaal twee jaar lang in de Ziektewet. Dat komt doorgaans neer op 70 procent van het laatst verdiende loon.

Als de werknemer na twee jaar nog steeds niet kan werken, dan ontvangt hij een WGA-uitkering, (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Ook dat leidt tot een hogere premie voor de werkgever. Hoe hoog die premie is, hangt af van verschillende factoren.

Hoe meer ex-medewerkers een beroep doen op sociale voorzieningen als Ziektewet of WGA, hoe hoger de lasten voor de werkgever, want die WGA kan maximaal 10 jaar worden doorbelast aan een werkgever.

Risicopremie

Als die daarvoor zelf een verzekering heeft lopen, zal hij straks een hogere risicopremie moeten betalen. Is de werkgever publiek verzekerd bij het UWV, dan is hij ook duurder uit met langdurig zieken, want ook de gedifferentieerde UWV-premie gaat dan omhoog.

Die premie gaat juist omlaag als een werkgever geen of weinig zieken heeft. Door de nieuwe wet worden de verschillen tussen mensen in vaste dienst en flexwerkers voor de werkgever aanzienlijk kleiner.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl