Het aantal mensen dat een beroep doet op de ontheffing voor hun verzekeringen is vorig jaar gestegen met 14 procent. Wie zo'n ontheffing krijgt, wordt vrijgesteld van de verplichte ziektekostenverzekering. Volgens de laatst bekende cijfers doen 12.500 mensen een beroep op de ontheffingsregeling. Dat blijkt uit de Verzekerdenmonitor van het ministerie van Volksgezondheid.

Volgens het ministerie is de voornaamste oorzaak van de stijging dat in maart 2011 begonnen is met het opsporen van onverzekerden.

Geen besparing, wel zorg

Gemoedsbezwaarden kunnen een ontheffing aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als de ontheffing wordt toegekend, mag de bezwaarde geen enkele andere verzekering meer afsluiten, ook geen opstal of WA.

In plaats van de zorgpremie en verzekeringsbijdrage wordt een bedrag afgedragen aan de belasting, dat net zo hoog is als het percentage van de inkomensafhankelijke verzekering. Deze plaatsvervangende belasting wordt opgespaard bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ) en uitgekeerd als de gemoedsbezwaarde zorg nodig heeft.

Geloofsovertuiging

Een reden om ontheffing aan te vragen kan zijn dat het afsluiten van verzekeringen in strijd is met levensovertuiging of geloof. Verzekeringen zouden ingaan tegen Gods voorzienigheid.

De vrijstellingsregeling voor gemoedsbezwaarden werd in 2006 met de nieuwe zorgwet ingevoerd. In dat jaar verdubbelde het aantal aanvragen.

STER reclame