De deelnemers aan de klimaattop in Warschau zijn het op de laatste dag eens geworden over een tekst over het tegengaan van klimaatverandering. In het compromis, aangedragen door China en India, worden alle landen ter wereld opgeroepen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Geen enkel land wordt specifiek aangesproken op de uitstoot van broeikasgassen en ook harde toezeggingen ontbreken in de tekst.

Extra dag

Over de compromistekst is lang geruzied tussen rijke landen als de Verenigde Staten en relatief nieuwe economische reuzen zoals China en India.

Die jonge economieën eisten dat welvarende landen een grotere bijdrage zouden leveren aan de strijd tegen broeikasgassen, maar het Westen voelde daar niets voor. De onenigheid leidde ertoe dat de top een dag langer duurde dan gepland.

Parijs

Het overleg in Warschau is een opmaat naar een klimaattop in Parijs, in 2015. Daar wordt van de 190 deelnemende landen verwacht dat ze een nieuw alomvattend klimaatakkoord sluiten.

STER reclame