NOS NieuwsAangepast

Alarm over werkloze allochtonen

De jeugdwerkloosheid loopt in bepaalde wijken in Nederland op tot 80 procent. Dat zeggen migrantenorganisaties. Zij vinden dat er te weinig aandacht is voor kwetsbare jongeren zonder werk.

Volgens de migrantenorganisaties groeien jongeren in achterstandswijken op in een omgeving waarin de meeste leeftijdsgenoten ook niet werken. Daardoor groeit een deel van die generatie nu op met een gevoel van uitsluiting, zeggen ze.

Rondgang

Hoeveel wijken met zo'n hoge werkloosheid kampen, is niet na te gaan. Gemeenten hebben vaak geen compleet overzicht van jeugdwerkloosheid per wijk. Maar daar zijn veel bestuurders op dit moment wel mee bezig, blijkt uit een rondgang van de NOS.

Minister Asscher erkent dat het beeld op wijkniveau soms dramatisch is. "We weten dat op dit moment heel veel jongeren niet aan het werk komen en dat percentages bij Marokkaanse en Turkse jongeren soms nog veel hoger zijn. Het belangrijkste wat we kunnen doen is zorgen dat jongeren hun school afmaken, dat ze een diploma halen. Als jongeren eenmaal thuiszitten, is het belangrijk hen van de bank te krijgen."

Radar

Een klein deel van de werkloze jongeren is helemaal niet in beeld bij gemeenten. Dat komt doordat zij niet naar school gaan, geen baan hebben en ook geen uitkering komen aanvragen. Dat laatste is moeilijker geworden voor jongeren tot 27 jaar, waardoor jongeren het soms niet meer proberen.

Schattingen over deze groep lopen uiteen van 10.000 tot 100.000. "Dat kleine groepje dat echt onder de radar zit, daar zullen we op af moeten. Door de kwaliteit van scholen te verbeteren doe je heel veel voor die groep", zegt Asscher.

Meer allochtonen

Landelijk zijn bijna twee keer zoveel allochtone als autochtone jongeren werkloos. Ongeveer 1 op de 3 allochtone jongeren zit thuis zonder baan of school. Dat zijn alleen nog de jongeren die in de CBS-peiling aangeven actief op zoek te zijn naar werk, dus niet de jongeren die het zoeken hebben opgegeven.

In Amsterdam is zeker 40 procent van de niet-westerse jongeren werkloos, maar in de wijk Nieuw-West ligt dat percentage waarschijnlijk veel hoger, zegt stadsdeelhouder Baadoud. Hij vreest dat meer jongeren uit het zicht raken en in de criminaliteit komen. "We hebben nu een top 600 van Amsterdamse criminele jongeren. Als we niets aan deze groep spookburgers doen, hebben we straks een top 3.000."

Frankrijk

Ook Emre Unver van het Inspraak Orgaan Turken (IOT) ziet dat problemen met deze jongeren zich opstapelen. Hij zegt de verontwaardiging over de hoge werkloosheid te missen. Unver pleit voor een systeem zoals dat ook in Frankrijk is opgesteld. "Daar hebben 4.000 bedrijven zich verplicht te zorgen dat allochtone jongeren aan een baan worden geholpen. Laten we dat hier ook doen."

Vandaag praat de Ambassadeur Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk met jongeren van de landelijke samenwerkingsverbanden voor etnische minderheden (LOM) over werk vinden en houden. Morgen komen de nieuwe maandcijfers over jeugdwerkloosheid.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl