Met een zeer forse meerderheid heeft het Europees Parlement (EP) vanmiddag de EU-regeringsleiders opgeroepen tot een verdragswijziging. Steeds meer leden van het EP willen af van hun vergaderzetel in Straatsburg, maar over afschaffing van Straatsburg kan het EP niet zelf beslissen. Daarover gaan de lidstaten van de EU.

Met een resolutie roept het EP daarom vandaag de regeringsleiders van de EU-landen (de Europese Raad) op om het EP de bevoegdheid te geven zelf te kunnen beslissen waar het vergadert. Impliciet zou dat kunnen betekenen dat op termijn Straatsburg als zetel van het EP naast Brussel kan worden afgeschaft.

Stressvol

De strijd rond de zetel in het Franse Straatsburg duurt al jaren. Frankrijk wil Straatsburg handhaven en kan een verdragswijziging met een veto tegenhouden. Volgens schattingen zou vergaderen alleen in Brussel jaarlijks zo'n 200 miljoen euro besparen.

Volgens een rapport van het EP is de maandelijkse verhuizing naar Straatsburg belastend voor het milieu en ervaren veel Europarlementariërs, medewerkers en ambtenaren het als 'tijdverlies' en 'stressvol'.

Machtsuitbreiding

Opvallend aan de stemming was de positie van de PVV. 483 leden stemden vanmiddag voor de resolutie. 141 Leden stemden tegen, waaronder vooral Franse leden en de vier leden van de PVV. De PVV is voorstander van afschaffen van Straatsburg, maar is tegelijkertijd tegen een machtsuitbreiding van het Europees Parlement.

Europarlementariërs voor de PVV Auke Zijlstra: "Wij willen het Europees Parlement die macht helemaal niet geven. Die bevoegdheid ligt bij de lidstaten en moet daar ook blijven."

STER reclame