PvdA-Tweede Kamerlid Jacobi wil dat de aanschaf van de JSF wordt uitgesteld totdat er meer duidelijkheid is over de geluidsoverlast. Het Kamerlid zal vandaag meestemmen met een motie van D66 die voor zo'n onderzoek pleit.

Volgens Jacobi is er nog veel onduidelijk over het toestel. Zo zegt het Kamerlid dat het niet duidelijk is hoeveel overlast omwonenden van de vliegbases Leeuwarden en Volkel van de JSF zullen ondervinden.

"Pas als deze risico's goed onderzocht zijn, kan ik een besluit nemen", zegt Jacobi, die afkomstig is uit Friesland.

De tegenstem van Jacobi heeft vooralsnog geen gevolgen, want met de steun van het CDA is er een ruime meerderheid in de Tweede Kamer voor de aanschaf van de JSF.

Moeizaam verleden

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan dat er voor 4,5 miljard euro 37 JSF's worden gekocht. Ze gaan de F-16 vervangen waarmee de Koninklijke Luchtmacht sinds 1979 vliegt. Over de vervanging is meer dan 15 jaar discussie gevoerd door opeenvolgende kabinetten en Kamers.

De PvdA heeft een moeizaam verleden met de JSF. Als regeringspartij waren de sociaal-democraten altijd voor, terwijl ze in de oppositie altijd op de rem stonden. In september kreeg de top van de PvdA van de achterban groen licht voor de komst van de JSF. Wel werd een aantal voorwaarden gesteld.

Begin deze maand zei de PvdA-fractie na een debat van meer dan 12 uur in de Tweede Kamer "voldoende garanties van het kabinet te hebben om een volgende stap te zetten''.

De eerste JSF moet rond 2019 gaan vliegen.

STER reclame