NOS NieuwsAangepast

"Sociale huur voor meer mensen"

De PvdA en de ChristenUnie willen de inkomensgrens voor sociale huurwoningen verhogen tot 43.000 euro. Morgen zullen de twee partijen tijdens de begrotingsbehandeling dit voorstel doen aan minister Blok voor Wonen. De grens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning ligt nu op 34.000 euro.

Mensen met een inkomen dat daar net boven zit kunnen vaak geen betaalbare huurwoning vinden omdat ze aangewezen zijn op de vrije sector. PvdA-Kamerlid Monasch: "Huurprijzen in de vrije sector beginnen vaak rond de 800 euro en dat is voor deze groep niet te betalen." Monasch constateert dat daarnaast te weinig huurwoningen in de vrije huursector worden gebouwd door particuliere investeerders.

Woonbond tevreden

De Woonbond wees al eerder op de problemen van woningzoekenden met inkomens tussen de 34.000 en 43.000 euro en is dan ook tevreden met het voorstel van PvdA en CU. "Dit is een hele goede zaak", reageert directeur Paping. "Mensen met bescheiden middeninkomens kunnen nu vaak nergens terecht tenzij tegen torenhoge huren. Als je de inkomensgrens wat verlegt zouden die mensen echt geholpen zijn."

De verwachting is dat dit voorstel van PvdA en CU, gelet op eerder stemgedrag over de inkomensgrens, kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. De SP heeft al laten weten het voorstel te zullen steunen.

Tijdelijke oplossing

In het voorstel van PvdA en CU wordt de inkomensgrens voor vijf jaar verhoogd. De Europese Unie geeft de mogelijkheid om de inkomensgrens tijdelijk te verschuiven als de particuliere sector niet voldoende huurwoningen aanbiedt tegen een redelijke prijs. Na die vijf jaar wordt, volgens het voorstel, afhankelijk van het aanbod in de vrije sector en het inkomen van de huurder bepaald of deze nog recht heeft op een sociale huurwoning.

Over het tijdelijke karakter van het voorstel is de Woonbond minder te spreken. "Dit is een forse aantasting van de huurbescherming voor huurders met bescheiden middeninkomens", zegt Paping. "Het probleem is dat als die vijf jaar afgelopen zijn ze nog nergens terecht kunnen. Tenzij op de commerciële markt met hele hoge huren."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl