Nederlandse hulporganisaties zijn inzamelingsacties begonnen voor de slachtoffers van de orkaan Haiyan in de Filipijnen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft gironummer 7244 opengesteld, en Cordaid Mensen in Nood gironummer 667.

Ruim 4,5 miljoen mensen zijn getroffen door het natuurgeweld. Volgens de officiële cijfers zijn er 1200 doden, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk vele malen hoger.

Evacuatiecentra

Er is dringend behoefte aan noodhulp in de vorm van schoon drinkwater, onderdak, voedsel en medische ondersteuning.

Medewerkers en vrijwilligers van het Filipijnse Rode Kruis zijn met man en macht bezig om hulp te bieden. Slachtoffers worden opgevangen in evacuatiecentra en vrijwilligers delen voedsel, water en dekens uit.

Cordaid gaat samen met internationale partners onderzoek doen in het rampgebied. Vanuit een opslag in Dubai zijn 10.000 tentzeilen en 1 miljoen waterpurificatiepillen onderweg.

Tacloban

De zwaarst getroffen gebieden zijn moeilijk te bereiken, doordat veel wegen onbegaanbaar zijn. Veel bomen zijn omgewaaid en wegen staan onder water.

Van de stad Tacloban, met 200.000 inwoners, is mogelijk 80 procent verwoest door de Haiyan.

Inwoners van het gebied waren gewaarschuwd voor de komst van de orkaan. Bijna 1 miljoen mensen zaten al in evacuatiecentra toen Haiyan aan land kwam.

STER reclame