Kleine kinderen die vanuit Syrië naar Nederland vluchten, worden vanaf nu bij binnenkomst meteen ingeënt tegen polio. Dat gebeurt op advies van het RIVM, om verspreiding van het poliovirus tegen te gaan.

Door de burgeroorlog is het vaccinatieprogramma in Syrië, dat goed functioneerde, grotendeels stilgevallen. Daardoor is het poliovirus er weer opgedoken: in het noordoosten van Syrië is de verlammingsziekte bij kleine kinderen geconstateerd.

Maatregelen

Afgelopen week waarschuwden deskundigen dat het virus zich via Syrische vluchtelingen naar andere landen kan verspreiden. Daarom neemt het ministerie van VWS maatregelen om verspreiding in Nederland tegen te gaan.

Alle Syrische kinderen onder de 5 jaar die Nederland binnenkomen, krijgen binnen twee dagen een prik tegen polio. Dat gebeurt in Ter Apel, waar de centrale ontvangstlocatie is. Na een maand gaan de kinderen meedraaien in het reguliere vaccinatieprogramma.

Controle Ter Apel

In Ter Apel wordt ook het rioolwater gecontroleerd. Mochten vluchtelingen besmet zijn met polio, dan zal dat uit die metingen blijken. Het rioolwater wordt standaard al gecontroleerd in gebieden in Nederland waar de vaccinatiegraad laag is, zoals de Biblebelt.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) krijgt van het RIVM verder het advies om Syrische vluchtelingen niet onder te brengen in centra op de Biblebelt. Ook moet het COA controleren of de eigen medewerkers voldoende zijn ingeënt en hen zo nodig extra te vaccineren.

STER reclame