NOS NieuwsAangepast

Meer hulpverzoeken bij kerken

Het aantal mensen dat bij de Rooms-Katholieke Kerk aanklopt voor financiële hulp, is sinds 2009 met ruim 50 procent toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek door de hulporganisatie Kerk in Actie.

Kerk in Actie deed onderzoek onder twaalf Nederlandse kerkgenootschappen en kerkelijke koepelorganisaties. In totaal deden vorig jaar bijna 40.000 mensen een beroep op financiële hulp van de kerk. Dat is een toename van 15 procent ten opzichte van 2009.

Vooral bij de Rooms-Katholieke Kerk en enkele kleinere kerkgenootschappen nam het aantal hulpaanvragen fors toe. Bij de Protestantse Kerk in Nederland was de stijging lichter.

Zzp'ers

Mensen zonder werk vormden vorig jaar de grootste groep die voor steun aanklopte bij de kerk. Relatief nieuwe groepen zijn volgens Kerk in Actie mensen met een restschuld op hun hypotheek en zzp'ers. Ongeveer acht op de tien verzoeken om geld worden gehonoreerd.

De kerken trokken samen bijna 30 miljoen euro uit aan financiële hulp voor mensen in problemen. Daarnaast leverden de kerken voor omgerekend 53 miljoen euro aan vrijwilligerswerk om armoede te bestrijden.

Kerk in Actie constateert dat steeds meer mensen afhankelijk raken van kerkelijke hulpverlening en spreekt van een onwenselijke situatie. De organisatie roept de overheid op om bij de bezuinigingen de meest kwetsbare groepen te ontzien.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl