In het Zwartewater bij Hasselt, provincie Overijssel, is het wrak van een schip gevonden uit het begin van de 16e eeuw. Volgens archeoloog Michaël Klomp gaat het om een bijzondere vondst.

Klomp zegt dat verder onderzoek duidelijk moet maken hoe groot de historische waarde van de vondst precies. "Maar wat we nu weten, maakt het waarschijnlijk dat het om een interessante vondst gaat. Het schip is 30 meter lang en was waarschijnlijk zeewaardig. Zoiets hebben we in dit gebied niet eerder gevonden."

Uit het onderzoek dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gaat uitvoeren moet blijken hoe gaaf het schip nog is, wat de lading was en of het doelbewust tot zinken is gebracht. Dan zal ook besloten worden of het de moeite loont het wrak boven water te halen en te conserveren.

De gemeente Zwartewaterland, waar Hasselt onder valt, wil niet zeggen waar het wrak exact ligt, om te voorkomen dat nieuwsgierige duikers het beschadigen.

STER reclame