Stichting Beheer SNS Reaal, voorheen de grootste aandeelhouder van SNS Reaal, gaat een procedure aanspannen tegen de bank-verzekeraar om geld terug te krijgen. De voormalige meerderheidsaandeelhouder verloor meer dan 1 miljard euro door de inlijving door de overheid.

De stichting gaf op grote schaal financiële steun aan SNS Reaal omdat dat één van zijn hoofddoelstellingen is. In 2008 deed de stichting samen met de Staat een kapitaalinjectie van 1,2 miljard euro toen de bank-verzekeraar in moeilijkheden kwam. De stichting nam daarvan 500 miljoen voor zijn rekening. Ook steunde het SNS bij de overnames van Axa Nederland en Zwitserleven in 2007 en 2008.

Klacht

Het verloren geld wil de stichting nu terugvorderen door een civiele procedure. Daarnaast eist de stichting dat SNS informatie levert over de gang van zaken voor de nationalisatie van SNS. Die informatie is nodig voor een andere procedure, bij de Ondernemingskamer.

Rond de nationalisatie van SNS Reaal lopen meerdere juridische procedures. Bij de Ondernemingskamer in Amsterdam pleiten aandeelhouders voor een vergoeding van de Nederlandse Staat voor hun onteigende stukken. Ook heeft de Vereniging van Effectenbezitters een klacht ingediend bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens tegen de onteigening.

Sponsor

De stichting zal in de toekomst niet langer de belangen van SNS behartigen nu de aandelen zijn onteigend. Die doelstelling wordt geschrapt. Hoofddoel wordt nu het ondersteunen van goede doelen met een ideële of maatschappelijke strekking. Zo is de stichting onder meer sponsor van het Holland Festival en steunt het musea met het doen van belangrijke aankopen.

STER reclame