ProRail en Nationaal Park de Meinweg hebben een overeenkomst getekend over spoorlijn de IJzeren Rijn. Een deel van deze in onbruik geraakte spoorlijn zal worden schoongemaakt om als broedplaats te dienen voor reptielen en amfibieën.

Het gaat om het gedeelte tussen Roermond en de Duitse grens, dat dwars door het natuurpark loopt. De afgelopen jaren is het spoor helemaal overwoekerd met struiken en bomen. Die zullen door het park worden weggehaald.

Holle ruimtes

In het talud van de spoorlijn zitten veel holle ruimtes. Door het spoor vrij te maken van begroeiing kan de zon daar weer op schijnen en ontstaat een ideaal leefklimaat voor reptielen en amfibieën. Om te voorkomen dat het spoor weer dichtgroeit, zullen schapen de vrijgekomen delen gaan begrazen.

Nationaal Park de Meinweg had al langer de wens om een gedeelte van de spoorlijn te gebruiken voor een ecologische verbindingszone.

Het circa 1800 hectare grote park ligt ten oosten van Roermond, wordt aan drie kanten omsloten door Duitsland. Door het unieke terrassenlandschap is het geologisch gezien van grote betekenis.

STER reclame