De PvdA-fractie heeft nog vragen over de aanschaf van de JSF naar aanleiding van het Rekenkamerrapport dat vandaag verscheen. "Wij hebben een controlerende taak en we gaan bekijken of het besluit wel goed in elkaar zit", aldus vice-fractievoorzitter Martijn van Dam.

De Algemene Rekenkamer heeft vooral kritiek op de financiële onderbouwing van de kosten van het gevechtstoestel. Het is volgens de Rekenkamer niet zeker of de "uitgaven binnen het budget" blijven.

Ook zou de inzet voor internationale missies met 37 toestellen niet zeker zijn. Van Dam: "Ook daar willen we meer van weten: kunnen we wel genoeg met dit aantal toestellen?"

Tegen stemmen

Op de vraag of PvdA-Kamerleden nog vrij zijn om tegen de JSF te stemmen antwoordt Van Dam: "Wij zijn met 38 Kamerleden en we zijn allemaal verantwoordelijk om dit besluit goed te beoordelen. We gaan dat met zijn allen doen."

Morgen vergadert de PvdA-fractie over onder meer de JSF, als voorbereiding op de Ledenraad van zaterdag.

"Zo staat dat in het regeerakkoord"

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra wil niet ingaan op de vraag wat er gebeurt als de PvdA-fractie deels tegenstemt: "We lopen gewoon het pad af. Het kabinet heeft een besluit genomen, het Rekenkamerrapport onderschrijft dat besluit, en dan komt daar volgens mij uit voort dat we de JSF gaan aanschaffen. Zo staat dat in het regeerakkoord."

STER reclame