NOS NieuwsAangepast

60% huishoudens erop achteruit

Uit een analyse van de cijfers van het Centraal Planbureau blijkt dat grofweg 60 procent van de huishoudens er in 2014 in koopkracht op achteruitgaat. Bij 40 procent van de huishoudens gaat de koopkracht omhoog of blijft hij gelijk.

Bij de gepensioneerden en werkende alleenverdieners gaat het overgrote deel erop achteruit. Bij uitkeringsgerechtigden gaat ongeveer de helft erop achteruit en de andere helft erop vooruit. Van de werkende tweeverdieners of alleenstaanden ziet iets meer dan de helft zijn koopkracht volgend jaar stijgen of gelijk blijven.

Bekijk hieronder welk percentage per type huishouden erop vooruit of achteruit gaat:

Werkende tweeverdiener Koopkracht daalt voor:45 procent Koopkracht stijgt of blijft gelijk voor:55 procent

Werkende alleenverdiener Koopkracht daalt voor: 88 procent Koopkracht stijgt of blijft gelijk voor: 12 procent

Werkende alleenstaande Koopkracht daalt voor: 45 procent Koopkracht stijgt of blijft gelijk voor: 55 procent

Uitkeringsgerechtigde alleenstaande Koopkracht daalt voor: 49 procent Koopkracht stijgt of blijft gelijk voor:51 procent

Gepensioneerde alleenstaande Koopkracht daalt voor: 87 procent Koopkracht stijgt of blijft gelijk voor:13 procent

Gepensioneerde tweeverdieners Koopkracht daalt voor: 72 procent Koopkracht stijgt of blijft gelijk voor: 28 procent

De NOS heeft deze percentages berekend op basis van de data van het CPB over de koopkracht. Van zes verschillende types huishoudens heeft het CPB zogeheten puntenwolken gemaakt. Die zes soorten huishoudens beslaan gezamenlijk een groot deel van alle huishoudens in Nederland, maar niet allemaal.

De wolken bestaan ieder uit zo'n 10.000 punten, waarbij ieder punt een bepaald inkomen met bepaalde kenmerken vertegenwoordigt.

U kunt de puntenwolken rechts op deze pagina bekijken, voor alle bovengenoemde groepen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl