NOS NieuwsAangepast

Prinsjesdag: wat verandert in 2014?

Uit de uitgelekte stukken van het Centraal Planbureau valt ook al voor een groot deel op te maken welke maatregelen het kabinet voor 2014 in petto heeft. Veel van de maatregelen waren al bekend, andere zijn nieuw. Hieronder een overzicht:

- De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt afgeschaft.

- De accijns op diesel wordt met 3 cent verhoogd, de accijns op lpg met 7 cent.

- De accijns op bier, wijn, andere alcoholische dranken en op frisdrank gaat ook omhoog.

- Mensen die geld in een stamrecht-bv hebben zitten, krijgen in 2014 20 procent belastingvrijstelling als ze hun hele tegoed in 1 keer opnemen. De hoop is dat zij het geld uitgeven en daardoor de economie stimuleren.

- De grenzen van de belastingschijven en de heffingskortingen worden niet voor de inflatie geïndexeerd. Daardoor komen mensen eerder in een hogere belastingschijf terecht en betalen ze dus meer belasting.

- De algemeneheffingskorting wordt inkomensafhankelijk, binnen de tweede en derde schijf wordt deze afgebouwd. Dit is nadelig voor de hogere inkomens.

- De maximale arbeidskorting wordt met 375 euro verhoogd. Dit is vooral gunstig voor de koopkracht van werkenden met lage en middeninkomens. Zij betalen hierdoor wat minder belasting.

- Het hoogste tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, wordt verlaagd met 0,5 procentpunt. De opbrengst daarvan wordt teruggegeven door de bovengrens van de derde belastingschijf te verhogen.

- Het tijdelijk verlaagde btw-tarief van 6 procent voor woningrenovatie wordt per 1 maart 2014 weer verhoogd naar 21 procent.

- De nullijn voor ambtenarensalarissen geldt ook in 2014.

- De kinderbijslag voor oudere kinderen wordt vanaf 2014 in stappen verlaagd naar het bedrag voor kinderen tussen 0 en 5 jaar.

- De tegemoetkoming voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten, de AO-tegemoetkoming, gaat omlaag van 342 naar 247 euro netto per jaar.

- Bedrijven gaan meer premie betalen: De premies voor de WW, het arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) en de werkhervattingskas (WHK) gaan omhoog.

- De premie die werkgevers moeten betalen voor de zorgverzekeringswet (ZVW) gaat omlaag, van 7,75 naar 7,5 procent.

- Woningcorporaties gaan meer verhuurdersheffing betalen.

- De uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking worden tijdelijk verlaagd met 250 miljoen euro.

Vorige week hebben we ook een aantal kabinetsplannen op een rij gezet. Die leest u hier.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl