Het UMC St Radboud publiceert vanaf vandaag de overlevingscijfers voor longkanker en gynaecologische kanker. Het ziekenhuis geeft op de site aan hoeveel patiënten deze soorten kanker overleven.

Bij de cijfers staat hoe vergevorderd de kanker van de patiënt was toen hij zich voor het eerst bij het ziekenhuis meldde. Dat is vervolgens afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Zo is te zien dat de overlevingskans in UMC St Radboud bij sommige soorten kanker lager ligt dan het landelijk gemiddelde, bij andere juist hoger.

De artsen houden de cijfers niet zelf bij, maar laten ze registreren door het Integraal Kankercentrum Nederland. Gynaecologische kanker is bijvoorbeeld baarmoederhalskanker of eierstokkanker.

De cijfers van het Radboud zijn alleen vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Om patiënten in staat te stellen een keus te maken op basis van overlevingskansen moeten ook de andere kankercentra hun sterftecijfers publiceren.

Verplichten

Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat de ziekenhuizen verplicht worden de cijfers openbaar te maken. De ziekenhuizen publiceren wel cijfers, maar omdat er geen goede richtlijnen zijn over hoe dat moet, zijn de ziekenhuizen niet of nauwelijks met elkaar te vergelijken.

Ook gaat het meestal om cijfers over het hele ziekenhuis, die niets zeggen over de overleving per ziekte.

Kanker is niet de eerste aandoening waarvoor ziekenhuizen sterftecijfers publiceren. Zo begonnen de twee grootste hartcentra van Nederland (St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein/Utrecht en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven) in oktober 2012 met het publiceren van cijfers over sterfte, het aantal heroperaties en het aantal wondinfecties.

STER reclame