NOS NieuwsAangepast

Partijen tekenen Energieakkoord

Het kabinet, milieuorganisaties, vakbonden, werkgevers en tientallen andere organisaties hebben in Den Haag het Nationaal Energieakkoord ondertekend. Vorige week werd het definitieve onderhandelingsakkoord bereikt en was al duidelijk welke afspraken erin staan.

Zo is onder meer vastgelegd dat er kolencentrales dicht moeten en er meer windmolens moeten worden gebouwd. In 2020 moet veertien procent van de energie duurzaam worden opgewekt, nu is dat nog maar vier procent.

Doelstelling

Het Energieonderzoek Centrum Nederland en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben het akkoord doorgelicht. Ze constateren dat de energiebesparingseis die Brussel voor 2020 stelt niet wordt gehaald.

De doelstelling van veertien procent duurzame energie in 2020 is alleen haalbaar als alles meezit. Verder moeten er nog veel afspraken nader worden uitgewerkt.

Blanco cheque

Omdat de doelstellingen mogelijk niet worden gehaald en er dan aanvullende maatregelen kunnen volgen, doet de Vereniging Eigen Huis niet mee.

"Wij kunnen niet onze handtekening zetten onder nu nog onbekende aanscherpingen en nieuwe maatregelen die ingaan op het moment dat de brede doelstellingen onverhoopt niet lijken te worden gehaald. Dat is een blanco cheque die we niet willen uitschrijven", stelt directeur Rob Mulder van Eigen Huis.

Banen

Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft berekend dat het akkoord vanaf 2017 10.000 tot 15.000 banen per jaar oplevert.

Minister Kamp is tevreden over het energieakkoord: "Dit akkoord zorgt voor schonere energie en meer banen. We investeren in energiebesparing, innovatie en scholing. Bovendien wordt de energierekening voor burgers en bedrijven de komende jaren lager dan eerder berekend", aldus Kamp.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl