Het eigen risico voor de zorgkosten wordt toch niet inkomensafhankelijk. Het plan uit het regeerakkoord, een wens van de PvdA, wordt geschrapt. Daarover zijn de coalitiepartijen VVD en PvdA het eens geworden, bevestigen bronnen aan de NOS.

Het eigen risico blijft voor iedereen 350 euro per jaar. Het wordt alleen nog verhoogd als dat door inflatie nodig is. In plaats van het inkomensafhankelijke eigen risico worden mensen met een laag inkomen gecompenseerd via de zorgtoeslag en gaan mensen met een hoog inkomen meer belasting betalen.

Onuitvoerbaar

De voornaamste reden dat de partijen van de plannen afzien, is dat ze onuitvoerbaar blijken te zijn. Het geplande inkomensafhankelijke risico zou in 2015 ingaan. De coalitie wilde de hogere inkomens meer eigen risico laten betalen, de lagere minder.

Voor de lagere inkomens komt er een 'kop' op de zorgtoeslag, voor de hoogste inkomens wordt de algemene heffingskorting afgeschaft.

Volgens bronnen binnen de coalitie ontstaat hiermee een eerlijker en beter uitvoerbare situatie.

Tevreden

Het schrappen van het plan maakt onderdeel uit van de nog geheime Prinsjesdagstukken.

Zorgverzekeraars Nederland was altijd al tegen een inkomensafhankelijk eigen risico en is dan ook tevreden met het schrappen daarvan. "Het zou lastig worden om aan mensen uit te leggen wanneer ze wel of niet iets vergoed kregen. Daarnaast zouden de administratieve lasten verder toenemen."

STER reclame