De woningbouwcorporaties accepteren dat ze een verhuurdersheffing moeten gaan betalen. Ze hebben met minister Blok een akkoord gesloten over investeringen in de bouw. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over extra geld voor de sector.

Het gaat om 400 miljoen euro uit het Energieakkoord en de corporaties krijgen een btw-voordeel van 60 miljoen. Eerder verzette koepelorganisatie Aedes zich fel tegen de heffing.

Kerntaken

In de overeenkomst staat onder meer ook dat de corporaties teruggaan naar hun kerntaken. Ze gaan hun sociale activiteiten splitsen van de commerciële. Verder staat erin dat bij saneringen een grotere rol komt voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Blok zegt dat door de afspraken er weer kan worden gebouwd en dat dat goed is voor de huurder en voor de werkgelegenheid. "We begraven de strijdbijl."

STER reclame