Schaliegas: risico's te ondervangen

tijd van publicatie Aangepast

De risico's bij het boren naar schaliegas zijn goed te ondervangen. Dat blijkt volgens minister Kamp van Economische Zaken uit onderzoek van ingenieursbureau Witteveen+Bos. Maar er komen voorlopig nog geen proefboringen; eerst zal een commissie van deskundigen zijn visie geven op het rapport.

Kamp schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat een besluit over het in behandeling nemen van aanvragen voor proefboringen naar schaliegas sowieso eerst met de Kamer wordt gedeeld.

Chemicaliën

Volgens de minister blijkt uit het onderzoeksrapport (.pdf) dat de risico's van opsporing en winning van schaliegas met de huidige wet- en regelgeving goed te ondervangen zijn. "Om de potentiële betekenis van schaliegas voor de Nederlandse economie vast te kunnen stellen, zijn uiteindelijk proefboringen nodig", zegt minister Kamp.

Schaliegas wordt gewonnen door chemicaliën en zand onder grote druk in de bodem te pompen. Tegenstanders vrezen dat dat kan leiden tot onomkeerbare schade in de grond. Proefboringen zijn dan ook omstreden en hebben tot protesten geleid bij de drie gemeenten in Nederland waar ze gepland staan: Boxtel en Haaren in Noord-Brabant en Noordoostpolder in Flevoland.

Stappen

Kamp benadrukt dat er een aantal stappen moet worden doorlopen voordat er toestemming kan worden verleend voor proefboringen. Zo is onderzoek op locatie nodig, waaruit moet blijken hoe schaliegas veilig en verantwoord kan worden gewonnen. Daarbij worden volgens hem lokale bestuurders en omwonenden betrokken.

Bovendien zijn gemeenten uiteindelijk verantwoordelijk voor andere vergunningen, zoals die voor de bouw van een boorinstallatie, benadrukt de minister.

STER Reclame