Er is al lang discussie over het wel of niet boren naar schaliegas, ook wel moeilijk winbaar gas genoemd, in Nederland. Het kabinet heeft daarom besloten eerst een onderzoek naar de veiligheid van de boringen af te wachten. In een geheim rapport zou nu staan dat het boren naar schaliegas geen negatieve gevolgen heeft. Voor tegenstanders van de boringen komt dat nieuws hard aan.

1 maart 2011: Bezwaren tegen proefboren schaliegas Boxtel De gemeente Boxtel heeft meerdere bezwaren ontvangen tegen de vergunning die is verleend voor een proefboring naar schaliegas. Een van de bezwaarmakers, de Rabobank, wil weten wat de risico's zijn voor haar nieuwe datacentrum in Boxtel als er gas uit de bodem wordt gewonnen.

24 maart 2011: Helvoirt verzet zich tegen de proefboringen Helvoirt is na Boxtel de tweede locatie waar proefboringen naar schaliegas moeten plaatsvinden. In 2009 kreeg het Engelse Cuadrilla Resources een opsporingsvergunning van de overheid om uit te zoeken waar dit moeilijk winbare schaliegas zich bevindt.

11 mei 2011: Brabant bezorgd over proefboringen schaliegas Een ruime meerderheid van Provinciale Staten in Brabant heeft bedenkingen bij proefboringen naar schaliegas in de provincie. D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en de coalitiepartijen CDA en SP willen uitstel. Eerst moeten de risico's in beeld worden gebracht. Een Brits bedrijf wil in Boxtel en Haaren onderzoek doen naar mogelijk permanente winning van schaliegas. Boxtel heeft al een vergunning afgegeven.

22 juni 2011: Verhagen stelt proefboringen naar schaliegas uit De proefboringen naar schaliegas in Noord-Brabant worden voorlopig uitgesteld. Dat maakt minister Verhagen (Economische Zaken) bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

15 september 2011: Technisch deskundigen tegen Tweede Kamer: eerst proefboringen Een proefboring in het Brabantse Boxtel is noodzakelijk om de potentie van schaliegas in Nederland te kunnen inschatten. De hoeveelheid, het rendement en de risico's zijn onmogelijk te beoordelen zonder de grond in te gaan, zeggen technisch deskundigen in een hoorzitting in de Tweede Kamer.

25 oktober 2011: Proefboringen schaliegas zijn van de baan Er mag voorlopig niet naar schaliegas worden geboord in Boxtel. De bestuursrechter in Den Bosch stelt dat de Noord-Brabantse gemeente ten onrechte toestemming heeft verleend om proefboringen te doen naar het omstreden gas.

27 oktober 2011: Demonstratie in Den Haag tegen schaliegas Op het Plein in Den Haag demonstreren milieu- en bewonersorganisaties tegen het boren naar steenkool- en schaliegas. Er zijn zo'n 200 betogers. Minister Verhagen van Economische Zaken praat met de Tweede Kamer over proefboringen. Die moeten in het voorjaar beginnen.

31 januari 2012: Shell mikt op winning schaliegas Voor Shell, dat met ietwat tegenvallende winstcijfers komt, wordt de winning van schaliegas één van de speerpunten voor de komende jaren.

6 maart 2012: Gemeenteraad verklaart Boxtel schaliegasvrij Boxtel wordt door de gemeenteraad uitgeroepen tot schaliegasvrije gemeente. Op initiatief van de coalitiepartijen en de SP spreekt de raad zich unaniem uit tegen proefboringen.

22 november 2012: Europarlement vraagt strenge milieuregels bij Poolse boorplannen Het Europarlement neemt twee kritische resoluties aan over schaliegas. Daarin wordt onder meer de Europese Commissie opgeroepen een grondige analyse te maken van de huidige Europese regelgeving. Wat het Europarlement betreft worden de milieuregels en wetgeving over de drinkwaterkwaliteit aangescherpt. De resolutie roept ook op tot regelgeving die zorgt dat 'de vervuiler betaalt' bij milieu- of andere schade. Een amendement om de boringen voorlopig helemaal te verbieden totdat de wetgeving op orde is, haalt het niet. Zo'n moratorium zou ook moeilijk af te dwingen zijn. Volgens Europese afspraken mag elk land zelf beslissen hoe het voor zijn energie zorgt. Andere EU-landen of de Europese Commissie hebben er niets over te zeggen of dit via kernenergie of met schaliegas gebeurt.

2 maart 2013: Onderzoek naar schaliegas in Noordoostpolder Het Britse bedrijf Cuadrilla gaat op twee plekken in de Noordoostpolder onderzoek doen naar mogelijkheden om schaliegas te winnen. Bij Luttelgeest en Marknesse wil Cuadrilla onderzoeken of er effecten zijn te verwachten voor beschermde diersoorten en of de grond geschikt is om een boortoren neer te zetten.

8 maart 2013: Multinationals luiden noodklok De topmannen van multinationals als DSM en Akzo-Nobel, gesteund door werkgeversorganisatie VNO-NCW, luiden de noodklok: Nederland verliest aan concurrentiekracht. Het heeft alles te maken met de schaliegas en -olierevolutie in de Verenigde Staten. De energieprijs in de VS is door die revolutie nog maar een fractie van die in Europa.

12 maart 2013: De polder heeft geen trek in zeventig boortorens Bewoners van Luttelgeest en Marknesse zijn bang voor chemicaliën in het grondwater, bodemverzakkingen en aardschokken.

12 april 2013: Vitens: Boren naar schaliegas bedreigt ons drinkwater Waterbedrijf Vitens waarschuwt dat bij boringen naar schaliegas de Nederlandse drinkwatervoorraden onherstelbaar beschadigd kunnen raken. Bij een grootschalige calamiteit kan zelfs de levering van drinkwater in gevaar komen. Tienduizenden mensen komen dan langdurig zonder water te zitten.

15 april 2013: VVD: Directe omgeving moet baat hebben bij schaliegas De VVD stelt voor om boorputten die nodig zijn om schaliegas naar boven te halen, naderhand te gebruiken voor het winnen van aardwarmte. De directe omgeving moet vervolgens kunnen profiteren van deze geothermische energie. De coalitiepartij denkt de samenleving op deze manier enthousiast te maken voor de winning van schaliegas.

17 april 2013: Brouwers en bottelaars sluiten zich aan bij schaliegas-verzet De grote bierbrouwers Heineken, Grolsch en Bavaria zijn tegen de winning van schaliegas zolang niet is bewezen dat het Nederlandse grondwater onaangetast blijft. Ook frisdrankfabrikanten als Coca-Cola en Pepsico zeggen sceptisch over de boringen te zijn, zolang veiligheidsgaranties ontbreken.

24 april 2013: Meerderheid Tweede Kamer voorstander van boren naar schaliegas Een meerderheid in de Tweede Kamer is voorstander van het boren naar schaliegas. Na de VVD is nu ook de PvdA om. PvdA'er Jan Vos doet de stemming kantelen. Hij noemt het winnen van schaliegas nu "een reële optie". "Als het schoon en veilig kan, moeten we dit zeker overwegen."

1 mei 2013: PvdA tegen proefboren schaliegas De PvdA zal in de Tweede Kamer toch tegen proefboringen naar schaliegas stemmen. Dat kondigt fractieleider Diederik Samsom aan op een 1 mei-bijeenkomst van zijn partij in Arnhem. Samsom zegt er wel bij dat als de winning schoon en veilig kan, de zaak opnieuw aan de leden zal worden voorgelegd.

22 juni 2013: Hoogleraren fel tegen boren naar schaliegas Een grote groep van vooraanstaande hoogleraren op het gebied van milieu en duurzaamheid spreekt zich scherp uit tegen de winning van het omstreden schaliegas in Nederland. In een petitie vergelijken zij de grootschalige Amerikaanse winning met de plannen in Europa. Ze stellen dat na een "nuchtere afweging" van voor- en nadelen, de conclusie moet zijn dat schaliegas voor Nederland niet interessant is.

25 juni 2013: Gemeenten stappen boos uit overleg over schaliegas Het wordt steeds stiller aan de overlegtafel bij het ministerie van Economische Zaken. In navolging van de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland stappen ook de gemeenten Noordoostpolder en Boxtel uit de klankbordgroep waarin wordt gepraat over de winning van schaliegas. Milieudefensie haakt eveneens af.

1 juli 2013: Rabobank keert zich tegen winning schaliegas De Rabobank weigert geld te lenen aan bedrijven die te maken hebben met de winning van schaliegas. Ook boeren die hun land verhuren aan energieconcerns met de bedoeling schaliegas uit de grond te halen, krijgen geen kredieten van de bank. Dat speelt ook al in de VS waar schaliegas wordt gewonnen.

1 juli 2013: Interview (Trouw) met Minister Kamp: "Eerst rapport, dan zorgvuldig besluit over schaliegas."

2 juli 2013: Waterbedrijf Vitens: veel bronnen in 'schalie-zone' De zorg bij waterleidingbedrijven over boringen naar schaliegas neemt toe. Zeker een kwart van de 110 wingebieden van Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, ligt in de schaliegaszones. Dit blijkt uit een kaart die Vitens publiceert.

23 juli 2013: Cuadrilla trekt aanvraag proefboring Boxtel in Het Britse bedrijf wacht het onderzoek van het ministerie van Economische Zaken af.

23 augustus 2013: Geheim rapport: schaliegas veilig RTL Nieuws bericht dat een geheim rapport voor het kabinet concludeert dat de winning van schaliegas veilig kan in Nederland. Critici spreken van een broddelonderzoek.

26 augustus 2013: Kamp: boringen vanaf medio 2014 Volgens een rapport kunnen de risico's bij het boren naar schaliegas goed worden ondervangen. Minister Kamp van Economische Zaken verwacht dat op zijn vroegst vanaf medio 2014 kan worden begonnen met boren.

STER reclame