In een bibliotheek in Wolfenbüttel zijn tot nu toe onbekende notities van de kerkhervormer Maarten Luther (1483-1546) gevonden. De opmerkingen van Luther staan in de kantlijn van een kroniek en een Latijns dichtwerk, die met andere werken samengebonden waren in één band.

De kanttekeningen stammen uit de tijd dat Luther in Erfurt studeerde (1501-1505). Daarmee behoren ze tot de oudste teksten die van hem bekend zijn. Het zijn aantekeningen over de teksten, bijvoorbeeld over lastige Latijnse woorden en over de heilige Elizabeth van Thüringen.

Reformatie

De ontdekker van de notities, de Heildelbergse theoloog Ulrich Bubenheimer, zegt dat er geen twijfel over bestaat dat de aantekeningen van Luther zijn omdat zijn handschrift uit talrijke latere teksten bekend is.

Luther werd na zijn studie monnik in Erfurt. In 1517 keerde hij zich in 95 stellingen tegen de misstanden in de kerk, zoals de handel in aflaten - papieren waarmee gelovigen volgens de kerk na hun dood hun straftijd in het vagevuur konden bekorten. Met zijn stellingen stond Luther aan het begin van de Reformatie, waarmee de christelijke kerk in tweeën scheurde.

STER reclame