De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, wordt het nieuwe Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer in Luxemburg. Dat heeft de ministerraad besloten. Eind juli werd al bekend dat Brenninkmeijer de enige kandidaat was.

Het nieuwe lid van de Europese Rekenkamer volgt op 1 januari 2014 oud-staatssecretaris Gijs de Vries op, die de functie drie jaar vervulde. Brenninkmeijer, die stopt als ombudsman, wordt voor zes jaar aangesteld.

De Europese Rekenkamer voert controle uit op de uitgaven van de Europese Unie. Regelmatig publiceert de Rekenkamer kritische rapporten over de besteding van Europese subsidies door lidstaten. De instelling heeft 28 leden: één uit elk land van de EU.

Sinds 2005

Brenninkmeijer is sinds 2005 de Nationale ombudsman. De Tweede Kamer besloot hem in 2011 voor een tweede ambtsperiode van zes jaar aan te stellen.

Hij had als ombudsman een kritische opstelling. In een interview zei hij daarover: "Ik zou ook kunnen zeggen - ach, het gaat daar niet goed. Dat worden slappe, grijze verhalen."

Eerder dit jaar probeerde Brenninkmeijer Europees ombudsman te worden, maar dat lukte niet.

STER reclame