Is de wolf terug in Nederland, of niet? Die vraag wordt vanmiddag beantwoord tijdens een persconferentie van Alterra, een instituut van de Wageningen Universiteit. Alterra heeft onderzoek gedaan naar de wolf die vorige maand werd gevonden in Luttelgeest. Onderzocht werd of het dier daar zelf naartoe is gelopen, of dat het ergens anders is gedood en later langs een weg in Luttelgeest is neergelegd.

Dat de wolf oprukt naar Nederland is geen nieuws. Toch zou het volgens landbouworganisatie LTO een verrassing zijn als het dier nu al op Nederlandse bodem is. LTO-bestuurder Dinghs verwachtte de wolf pas over vijf tot tien jaar. "Maar het gaat kennelijk wat sneller", zegt hij.

Wolvenplan

De komst van de wolf zou grote gevolgen hebben voor houders van pluimvee en schapen. Die dieren zouden niet meer veilig kunnen grazen. Toenmalig staatssecretaris Bleker initieerde in 2012 het wolvenplan. Daarin moeten afspraken worden gemaakt over het beschermen van vee, maar ook van recreatiegebieden. "We moeten goed nadenken over hoe we in Nederland omgaan met de wolf", zegt Dinghs.

Volgens hem is een afrastering van zeker een meter hoog noodzakelijk om schapen te beschermen. Ook een hond heeft volgens Dinghs "een voldoende afschrikkende werking" voor de wolf. De praktijk in Duitsland, waar de wolf al in het wild leeft, toont dat aan.

Alterra komt dit najaar met een concept van het wolvenplan. Ook LTO is daarbij betrokken. "Wij zullen daar met z'n alleen een gedragen plan van maken", aldus LTO-bestuurder Dinghs.

STER reclame