NOS NieuwsAangepast

Weer noodsteun woningcorporatie

Opnieuw moet een corporatie in nood worden gered. De Brabantse Woningstichting Geertruidenberg, WSG, staat op het randje van een faillissement en kan alleen met noodsteun van 118 miljoen euro overeind blijven. Andere woningcorporaties moeten dit bedrag ophoesten.

Ook de huurders moeten meebetalen, WSG besloot eerder al de huren voor nieuwe huurders flink te verhogen. WSG raakte in 2011 in financiële problemen doordat de corporatie investeerde in projecten die niet rendabel bleken te zijn.

De kleine Brabantse corporatie heeft in de loop der jaren een enorme grondvoorraad aangelegd. Een gedeelte kan helemaal niet worden bebouwd omdat er geen woonbestemming op rust. De projectenportefeuille was 'onverantwoord' groot volgens de toezichthouder, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

Vestia

Het is na Vestia de tweede corporatie in korte tijd waarbij andere woningcorporaties moeten meebetalen aan de redding ervan. Bij Vestia gaat het om bijna 700 miljoen euro.

Om deze en andere saneringen te kunnen betalen, gaat het CFV dit najaar in totaal 500 miljoen euro (4 %) heffen bij corporaties. Dat bedrag wordt gestort in het saneringsfonds.

"Dit zal niet de laatste heffing zijn", zegt directeur Daphne Braal. "Het bedrag is niet genoeg voor de redding van Vestia en WSG. Bovendien is het niet uit te sluiten dat er meer corporaties komen die gesaneerd moeten worden."

Woningen verkopen

Vanwege de slechte financiële positie besloot het CFV oktober vorig jaar om WSG op te heffen. De Brabantse corporatie moest alle 4000 woningen en ander onroerend goed zo snel mogelijk verkopen aan andere corporaties. Toen kreeg de corporatie al 21 miljoen om overeind te blijven.

Maar onder de huidige omstandigheden lukt het niet alle woningen te verkopen. "Het verkopen van het bezit op korte termijn en het versneld aflossen van leningen zou tot enorme verliezen leiden. De schade voor de sector zou hiermee onverantwoord hoog zijn", aldus het CFV.

Via een civiele procedure probeert WSG 9 miljoen euro terug te vorderen van oud-bestuurder Peter Span. Eind augustus volgt de uitspraak. Voor het strafrechtelijk vervolgen van Span is onvoldoende bewijs, zo oordeelde een rechter eerder.

"Even slikken"

De branchevereniging van woningcorporaties Aedes noemt het reddingsplan voor WSG even slikken voor andere corporaties. "Deze sanering laat zien dat slecht bestuur, ook bij kleine corporaties, grote gevolgen kan hebben voor andere corporaties", zegt Aedes-directeur Boeve. Corporaties gaan elkaar daarom "veel scherper" in de gaten houden.

Boeve wil ook dat Aedes voortaan bij het opstellen van een reddingsplan wordt betrokken. De branchevereniging heeft daar al eerder bij minister Blok op aangedrongen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl