Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken is enthousiast over de hulp die ontwikkelingsorganisatie Cordaid biedt bij de bestrijding van armoede in Nederland. "Ik ben gewoon blij met alle private en vrijwillige initiatieven die erop gericht zijn mensen die in de sores zitten te helpen", zegt ze.

Vanmorgen werd bekend dat Cordaid projecten ondersteunt in onder meer Breda en de regio Arnhem-Nijmegen. Daar wordt ervaring ingezet die is opgedaan in derdewereldlanden als Congo en Afghanistan.

Gemeenten

Klijnsma pleit ervoor dat Cordaid samenwerking zoekt met gemeenten. "Die zijn in ons land verantwoordelijk voor het armoedebeleid."

Volgens Cordaid is hulp in eigen land nodig, omdat het aantal Nederlanders dat in armoede leeft de afgelopen 20 jaar gestegen is van 4 naar 10 procent. Klijnsma herkent dat beeld niet.

Volgens de staatssecretaris is het aantal armen juist gedaald van 12,2 procent in 1990 naar 7,8 procent in 2011. Sinds dat jaar loopt het wel weer op.

STER reclame