Marten Toonderprijs afgeschaft

Aangepast

De Marten Toonderprijs voor striptekenaars wordt wegbezuinigd. De jaarlijkse oeuvreprijs is nog maar drie keer uitgereikt.

De prijs werd toegekend aan een striptekenaar die een bijdrage heeft geleverd aan het Nederlands cultureel erfgoed. De onderscheiding is genoemd naar Marten Toonder, een van de belangrijkste Nederlandse stripauteurs die grote bekendheid kreeg als schrijver en tekenaar van Olivier B. Bommel en Tom Poes. De prijs werd ingesteld in 2009. De winnaar kreeg 25.000 euro.

Niet voor eeuwig

In 2009 werd de prijs gefinancierd door het Fonds BKVB. Dat fonds ging op in het Mondriaan Fonds en de activiteiten op vormgevingsgebied werden ondergebracht bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Volgens een woordvoerder van dat laatste fonds is besloten te kiezen voor projecten die leiden tot nieuwe inzichten en het aanjagen van innovatie. De prijs kreeg aanvankelijk subsidie voor 3 jaar. Die wordt niet verlengd. "Het is nooit het idee geweest de prijs eeuwig uit te reiken", zegt de woordvoerder.

De enige winnaars zijn Jan Kruis (2010), Peter Pontiac (2011) en Joost Swarte (2012).

STER Reclame