Het aantal graslandvlinders in Europa is in ruim 20 jaar tijd met bijna de helft afgenomen. Dat melden het Europees Milieuagentschap (EEA) en De Vlinderstichting. Ook in Nederland is het aantal vlinders afgenomen, maar de organisaties maakten niet bekend hoe groot die daling is.

Het Europese onderzoek werd uitgevoerd met de hulp van duizenden vrijwilligers in 19 Europese landen. Die telden van 1990 tot en met 2011 17 soorten graslandvlinders. Vooral begin jaren 90 werden op bekende vlinderroutes steeds minder soorten geteld.

Volgens De Vlinderstichting komt de daling met name door de vermesting en het gifgebruik in de landbouw. Daardoor zijn er grote lappen grasland, maar geen bloemrijke weilanden voor de vlinders.

Ecosysteem

Volgens de onderzoekers van de EEA is het zorgelijk dat de vlinderstand daalt. Ze wijzen erop dat de vlinderpopulatie een graadmeter is voor de situatie van andere insecten en het Europese ecosysteem.

Europese vlinderorganisaties willen met de EU een plan opstellen om bloemrijke graslanden te behouden en zo te voorkomen dat bepaalde vlindersoorten helemaal verdwijnen.

STER reclame