NOS Nieuws Binnenland Aangepast

Geen centrale ov-chipkaartautoriteit

Er komt voorlopig geen overkoepelende organisatie waar reizigers terechtkunnen met vragen en klachten over de ov-chipkaart. De commissie-Meijdam die zo'n autoriteit probeerde op te richten is daar niet in geslaagd.

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur had de commissie gevraagd om een besluitvormend orgaan op te richten waarin alle ov-bedrijven vertegenwoordigd waren. Dat orgaan zou bijvoorbeeld slagvaardig problemen met de ov-chipkaart moeten oplossen.

Eigenbelang

De ov-bedrijven hebben volgens commissievoorzitter Henry Meijdam gekozen voor een overlegplatform zonder besluitbevoegdheid. Dat houdt in dat alle partijen het eens moeten zijn voordat bijvoorbeeld systeemfouten met de ov-chipkaart worden opgelost, zegt Meijdam. Als ze het niet eens worden, dan komt er een gesprek met de staatssecretaris en als ook dat niets oplevert dan moet er volgens Meijdam een wet komen.

De commissievoorzitter is teleurgesteld dat er geen besluitvormend orgaan komt. "Ik denk dat het belangrijk is dat reizigers een duidelijk loket hebben waar ze terecht kunnen met hun vragen en waar ook besloten kan worden wat voor oplossing verstandig is."

Meijdam kwam in juni 2011 al met het plan voor een ov-autoriteit. Sindsdien zijn er gesprekken geweest met overheden en ov-bedrijven, maar die handelden vaak uit eigenbelang, zegt Meijdam: "Ik denk dat partijen de risico's dat anderen over hun portemonnee en over hun gedrag gingen besluiten toch zo groot vonden dat ze liever zelf aan de knoppen bleven zitten."

STER reclame