Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten in de onderbouw een toets gaan maken voor Nederlands, Engels en wiskunde. Het gaat om een zogenoemde diagnostische toets, die duidelijk moet maken wat de zwakke en sterke punten van een leerling zijn.

De toets wordt vanaf het schooljaar 2015-2016 afgenomen op vmbo, havo en vwo.

Digitaal

Een diagnostische toets wordt digitaal afgenomen en nagekeken. De toets wordt afgestemd op het niveau van de leerling. Als die fouten maakt, worden de vragen gemakkelijker. Bij veel goede antwoorden wordt de toets moeilijker.

"Leerlingen, ouders en docenten zien met deze toets of een leerling op koers ligt richting het examen", zegt VVD-staatssecretaris Dekker van Onderwijs. "De toets biedt docenten een instrument om problemen voor te zijn of kinderen juist extra uit te dagen."

De diagnostische toets is bedoeld om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Uit internationaal onderzoek blijkt dat het Nederlandse onderwijssysteem niet alle leerlingen voldoende uitdaagt.

STER reclame