Studenten zijn 't haasje: ze worden proefkonijn

Aangepast

De langstudeerboete, het leenstelsel: de druk op studenten neemt toe. Een paar universiteiten en hogenscholen gaat experimenteren met het wegsturen van slecht presterende tweedejaars studenten.

De Universiteit Leiden, de Rietveldacademie, de TU Delft en het Amsterdam University College starten het experiment. Er lijken nogal wat studenten te zijn die het tweede jaar minder goed presteren, omdat de druk dan wegvalt. Nu is het nog zo dat het bindend studieavies alleen in het eerste jaar geldt.

Volgens Jet Bussemaker, staatssecretaris van Onderwijs, zouden meerdere universiteiten en hogescholen hebben aangegeven ook ermee te willen testen. Die instellingen beginnen per 2014 met het uitprobeersel.

Leerfabriek

"Met dit systeem wordt het veel te veel een soort leerfabriek. Het gaat alleen nog maar om punten halen", vindt Kai Heijneman, voorzitter van de LSVB. "Het belangrijkste bezwaar is dat studenten in hun eerste jaar al hebben aangetoond dat ze op de juiste opleiding zitten. En nu zouden ze alsnog weggestuurd kunnen worden. Sommigen zijn dan al over de helft van hun studie."

Bussemaker wil de druk opvoeren op studenten die het tweede jaar opeens de kantjes ervanaf lopen. Maar volgens Kai Heijneman is dit niet de juiste oplossing: "Ze mogen, als ze zijn weggestuurd, vijf jaar lang de opleiding niet volgen. Het is voor hen dan einde verhaal, einde carrière in die richting en einde van hun dromen."

Ook zegt hij dat studenten in hun tweede jaar juist ruimte nodig hebben om iets naast hun studie te gaan doen. Of ze daardoor langer studeren maakt volgens hem niet uit. "Met zo'n ervaring hebben ze een veel betere kans op de arbeidsmarkt dan studenten die snel afstuderen zonder ervaring in hun richting."

Proefkonijnen

Op het moment kunnen alleen eerstejaars worden weggestuurd omdat ze niet goed genoeg presteren. Studenten die te weinig studiepunten halen mogen niet door naar het tweede jaar. Als een student dit najaar aan z'n tweede jaar begint krijgt die nog geen last van de nieuwe regel. De studenten die nu aan hun eerste jaar beginnen, worden de proefkonijnen van Bussemaker.

Door: Loes