Het Nederlandse milieubeleid moet worden aangepast. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het kritische rapport 'Wissels Omzetten'.

Het planbureau hekelt de kortetermijnvisie van de afgelopen kabinetten en het achterblijven van langetermijnmaatregelen. Nederland hobbelt op veel terreinen achteraan, zo concludeert directeur Maarten Hajer in het rapport.

Zo wordt bijvoorbeeld biomassa gestookt in de oude kolencentrales om aan milieudoelstellingen te voldoen in 2020, terwijl niet wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe vormen van duurzame energieopwekking op de langere termijn.

Kwetsbaar

Als het bedrijfsleven de achterstand op omliggende landen goed wil maken, moet Nederland investeren in milieubesparende techniek. Zo zou er volgens het PBL een speciaal fonds gevuld met aardgasbaten moeten komen.

"De samenleving is niet op duurzame leest geschoeid. Dat maakt ons kwetsbaar'', zo stelt Hajer. "De grote uitdaging voor het milieubeleid in de 21ste eeuw is te bereiken dat burgers, bedrijven en overheden de problemen rond klimaat, biodiversiteit en grondstoffen niet als een ver-van-mijn-bedshow ervaren, maar zelf verantwoordelijkheid willen nemen om de problemen op te lossen.''

Overigens waarschuwt het planbureau al jaren dat de milieudoelstellingen voor 2020 niet worden gehaald. Al in 2009 werd gesteld dat "veel milieudoelen niet worden gehaald, ook als de recessie nog enkele jaren aanhoudt".

STER reclame